script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-31874239-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Rardo
Home           About           Contact


DisclaimerAkkoordverklaring
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Kunt u niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

Intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud daarvan wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Gerard de Brabander, fotograaf en eigenaar van FotoRardo te Zoetermeer. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van FotoRardo is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren of te publiceren.

Garantie en Aansprakelijkheid
FotoRardo stelt de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samen, maar geeft geen enkele garantie voor de inhoud van de informatie en de actualiteit of correctheid daarvan. FotoRardo is in geen enkele situatie aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. FotoRardo is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade, ontstaan door het niet of ten dele beschikbaar zijn van haar eigen website, de koppelingen naar websites van derden alsmede de beschikbaarheid van websites van derden.

Koppelingen (links)
De website van FotoRardo bevat koppelingen naar websites die door derden worden beheerd en waarop FotoRardo geen enkele controle uitoefent. Deze koppelingen impliceren niet, direct of indirect, dat FotoRardo de inhoud van deze door derden beheerde sites heeft overzien of goedgekeurd. Derhalve kan FotoRardo niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FotoRardo is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van FotoRardo te plaatsen. U onderkent dat het koppelen van de website van FotoRardo aan andere websites ("framing") of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Wijzigingen van deze Disclaimer
FotoRardo behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.


Onroerend goed

Onroerend goed
Bedrijfsfotografie

Bedrijfsfotografie
Studio

Studio
Vrij werk

Jubilea & Prijsuitreiking
Productfotografie

Productfotografie
Vrij werk

Vrij werk
Lijn
De foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het reproduceren, publiceren, verzenden, distribueren of op andere wijze gebruik maken van de teksten en/of beeldmateriaal is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van FotoRardo. Copyright © 2012 FotoRardo te Zoetermeer, all rights reserved.

Algemene voorwaarden        Disclaimer